Kezdőlap 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Postacím: 1391 Budapest Pf. 221
Tel.: +36 1 4282-185, 4282-290 Fax: +36 1 4282-149
Web: http://www.veki.hu E-mail: office@veki.hu

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-727284