Hasznos tudnivalók

Értékhatárok

2009. április 1. és december 31. között

Á L T A L Á N O S__E L J Á R Á S O K B A N

Ajánlatkérő

Értékhatár
(€)

Értékhatár
(Ft)

Árubeszerzés

Közösségi értékhatárok

Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal ill. központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet

133.000

34.226.339

Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal ill. központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, ha a védelem terén a beszerzendő áru szerepel a Kbt. 2. számú mellékletét képző árujegyzékben

133.000

34.226.339

Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal ill. központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, ha a védelem terén a beszerzendő áru nem szerepel a Kbt. 2. számú mellékletét képző árujegyzékben

206.000

53.012.225

Klasszikus ajánlatkérő Kbt. 22. § (1) alapján

206.000

53.012.225

Nemzeti értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

-

8.000.000

Építési beruházás

Közösségi értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

5.150.000

1.325.305.627

Nemzeti értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

-

15.000.000

 Építési koncesszió

Közösségi értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

5.150.000

1.325.305.627

Nemzeti értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

-

100.000.000

Szolgáltatás

Közösségi értékhatárok

Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletében szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

133.000

34.226.339

Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletében szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

206.000

53.012.225

Összes klasszikus ajánlatkérő a Kbt. 3. számú mellékletében a 8. csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások megrendelése esetén

206.000

53.012.225

Összes klasszikus ajánlatkérő a Kbt. 4. számú mellékletébe tartozó szolgáltatás megrendelése esetén

206.000

53.012.225

Az egy vagy több ajánlatkérő által többségi részben közvetlenül támogatott építési beruházással összefüggő szolgáltatás esetén [Kbt. 22. § (2) bek. a) pont]

206.000

53.012.225

Olyan szolgáltatás esetén, amely közbeszerzését a Kbt. 22.§ (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják [Kbt. 22. § (2) bek. b) pont]

206.000

53.012.225

Nemzeti értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

-

8.000.000

Szolgáltatási koncesszió

Nemzeti értékhatár

Az összes ajánlatkérő esetén

-

25.000.000

 Tervpályázati eljárások
(ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor)

Közösségi értékhatárok

Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; ha az általuk beszerzendő szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletben szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

133.000

34.226.339

Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletében szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

206.000

53.012.225

Összes klasszikus ajánlatkérő a Kbt. 3. számú mellékletében a 8. csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé tartozik.

206.000

53.012.225

Kbt. 4. számú mellékletébe tartozó összes szolgáltatás estén, bármely klasszikus ajánlatkérő szerzi be.

206.000

53.012.225

Tervpályázati eljárások
(minden olyan esetben, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja az alábbi értékhatárokat)

Közösségi értékhatárok

Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; ha az általuk beszerzendő szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletben szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

133.000

34.226.339

Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. számú mellékletében szerepel, de nem tartozik a melléklet 8. számú csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat közé és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé

206.000

53.012.225

Összes klasszikus ajánlatkérő a Kbt. 3. számú mellékletében a 8. csoportjába tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások közé tartozik

206.000

53.012.225

Kbt. 4. számú mellékletébe tartozó összes szolgáltatás esetén, bármely klasszikus ajánlatkérő szerzi be

206.000

53.012.225

 

 

K Ü L Ö N Ö S__E L J Á R Á S O K B A N

a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő egyes szervezetek esetében

Értékhatár
(€)

Értékhatár
(Ft)

Árubeszerzés

Közösségi értékhatár

412.000

106.024.450

Nemzeti értékhatár

-

50.000.000

Szolgáltatás

Közösségi értékhatár

412.000

106.024.450

Nemzeti értékhatár

-

50.000.000

Építési beruházás

Közösségi értékhatár

5.150.000

1.325.305.627

Nemzeti értékhatár

-

100.000.000

Tervpályázat
(ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor)

Közösségi értékhatár

412.000

106.024.450

Nemzeti értékhatár

-

50.000.000

Tervpályázat
(minden olyan esetben, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja az alábbi értékhatárokat)

Közösségi értékhatár

412.000

106.024.450

Nemzeti értékhatár

-

50.000.000

Előzetes tájékoztató készítéséhez szükséges értékhatárok

ha az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett beszerzések összes értéke eléri az alábbi értékhatárokat

KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ELJÁRÁSOKBAN

Általános eljárás

Különös eljárás

Összes árubeszerzés

133.000  ill. 206.000 €
[42. §(1) bek. a) pont]

412.000 €
[181. §(1) bek. a) pont]

A 3. melléklet szerinti összes szolgáltatás

133.000  ill. 206.000 €
[42. §(1) bek. b) pont]

412.000 €
[181. §(1) bek. b)pont]

Építési beruházás

ha eléri a közösségi értékhatárt
[42. §(2) bek.]

ha eléri a közösségi értékhatárt
[181. §(2) bek.]