Hasznos tudnivalók

Határidők

 

Közösségi értékhatárokat elérő és meghaladó értékű, ÁLTALÁNOS és KÜLÖNÖS, nyílt közbeszerzési eljárásban alkalmazandó határidők

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

HATÁRIDŐK

Az ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő

Nem lehet kevesebb a hirdetmény feladásának napjától számított 52 napnál [74. § (1) bek., 195. § (1) bek.]

Az ajánlattételi határidő rövidítése előzetes összesített tájékoztatónak a Kbt.-ben meghatározott módon történő közzététele esetén

Nem lehet rövidebb a hirdetmény feladásának napjától számított 36 napnál, de rendkívüli sürgősség esetén ez 22 napra rövidíthető [74. § (2) bek., 195. § (2) bek.]

Az 52, a 36 illetve a 22 napos határidő lerövidítése CSAK KÜLÖNÖS ELJÁRÁSBAN

Nem lehet rövidebb a hirdetmény feladásának napjától számított 45, 29 illetve 15 napnál az ajánlati felhívás elektronikus úton való feladása esetén [195. § (3) bek.]

Az 52, a 36 illetve a 45, a 29 napos határidő lerövidítése CSAK KÜLÖNÖS ELJÁRÁSBAN

Nem lehet rövidebb a hirdetmény feladásának napjától számított 47, 31 40, 24 napnál a dokumentáció térítésmentesen és elektronikus úton való megküldése esetén [195. § (4) és (6) bek.]

Dokumentáció megküldése az ajánlattevőkérésére

A kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, ha azt ésszerű időben kérték, illetőleg annak ellenértékét megfizették [54.§ (4) bek.]

Kiegészítő tájékoztató kérése az ajánlattevő részéről

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal [56. § (1) bek.]

Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevő részére

Legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal [56. § (2) bek.]

A konzultáció formájában nyújtott kiegészítő tájékoztatás esetén a konzultációról készült jegyzőkönyv megküldése az azon részt vevő ajánlattevőknek

A konzultáció napjától számított 5 napon belül [56. § (5) bek.]

A jegyzőkönyv megküldése az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről

A bontástói számított 5 napon belül [80. § (4) bek.]

Tájékoztatás az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításról

Az erről hozott döntést követő 5 napon belül [93. § (1) bek.]

Az ajánlatok elbírálása

A lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni [94. § (1) bek]

Az eljárás eredményének kihirdetése

Legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [94. § (1) bek.]

Az eredményhirdetés időpontjának elhalasztása

Egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal [94. § (2) bek.]

Az eredményhirdetés megtartása az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban

A korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban kell az ajánlattevőket tájékoztatni [94. § (4) bek.]

Az eredményhirdetésre készült írásbeli összegzés átadása illetve megküldése

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [96. § (3), (4) bek.]

Az ajánlattevő felhívása a Kbt. 63. § (2) és (3) bek. szerinti igazolások benyújtására

Az eredményhirdetésen, a távollévőket az erdeményhirdetés után haladéktalanul értesíteni kell. [96. § (2) bek.]

A nyertes ajánlattevő igazolásainak benyújtása a Kbt. 63. § (2) és (3) bek. szerint

Az eredményhirdetést követő 8 napon belül [63. § (1) bek. b) pontja]

Tájékoztató a nyertes ajánlat jellemzőiről

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül [97. § ]

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetmény megküldése a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételre

Legkésőbb az eredményhirdetéstől, illetőleg az eredményhirdetés határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül. [98. § (2) bek., 200. § (2) bek.]

A hirdetmény megküldése a szerződéskötésről az Európai Unió Hivatalos Lapja részére

Szerződéskötéstől, ill. ennek hiányában a szerződéskötés tervezett időpontjának lejártától számított 5 munkanapon belül [98. § (3) bek., 200. § (3) bek.]

A szerződéskötés tervezett időpontja

Nem határozható meg az eredményhirdetéstől számított 8 napnál korábbi és 30 - építési beruházás esetén 60 - napnál későbbi időpontban [99. § (2) bek]

lap tetejére...

 

Nemzeti értékhatárokat elérő és meghaladó értékű, ÁLTALÁNOS és KÜLÖNÖS, egyszerű közbeszerzési eljárásban alkalmazandó határidők

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

HATÁRIDŐK

Az ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő

Nem lehet kevesebb a hirdetmény feladásának napjától számított 52 napnál [74. § (1) bek.]

Az 52 napos ajánlattételi határidő rövidítése előzetes összesített tájékoztatónak a Kbt.-ben meghatározott módon történő közzététele esetén

Nem lehet rövidebb a hirdetmény feladásának napjától számított 36 napnál, rendkívüli sürgősség esetén kivételesen, 22 napnál [74. § (2) bek.]

Dokumentáció megküldése az ajánlattevő kérésére

A kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, ha azt ésszerű időben kérték, illetőleg annak ellenértékét megfizették [54. § (4) bek.]

Kiegészítő tájékoztató kérése az ajánlattevő részéről

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal [56. § (1) bek.]

Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlatkérő részére

Legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal [56. § (2) bek.]

A konzultáció formájában nyújtott kiegészítő tájékoztatás esetén a konzultációról készült jegyzőkönyv megküldése az azon részt vevő ajánlattevőknek

A konzultáció napjától számított 5 napon belül
[56. § (5) bek.].

Jegyzőkönyv megküldése az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről

A bontás tói számított 5 napon belül [80. § (4) bek.]

Tájékoztatás az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításról

Az erről hozott döntést követő 5 napon belül [93. § (1) bek.]

Az ajánlatok elbírálása

A lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni [94. § (1) bek.]

Az eljárás eredményének kihirdetése

Legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [94. § (1) bek.]

Az eredményhirdetés időpontjának elhalasztása

Egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal [94. § (2) bek.]

Az eredményhirdetés megtartása az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban

A korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban kell az ajánlattevőket tájékoztatni [94. § (4) bek.]

Az eredményhirdetésre készült írásbeli összegzés átadása illetve megküldése

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül meg kell küldeni [96. § (2) bek.]

Az ajánlattevő felhívása a Kbt. 63. § (2) és (3) bek. szerinti igazolások benyújtására

Az eredményhirdetésen, a távollévőket az erdeményhirdetés után haladéktalanul értesíteni kell. [96. § (2) bek.]

A nyertes ajánlattevő igazolásainak benyújtása a Kbt. 63. § (2) és (3) bek. szerint

Az eredményhirdetést követő 8 napon belül [63. § (1) bek. b) pontja]

Tájékoztató a nyertes ajánlat jellemzőiről

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül [97. §]

Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló hirdetmény megküldése a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételre

Legkésőbb az eredményhirdetéstől, illetőleg az eredményhirdetés határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül. [98. § (2) bek.]

A szerződéskötés tervezett időpontja

Nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított 8 napnál korábbi és 30 - építési beruházás esetén 60 - napnál későbbi időpontban.
[99. § (2) bek]

lap tetejére...

 

Közösségi illetve nemzeti értékhatárokat elérő és meghaladó értékű, ÁLTALÁNOS, két szakaszból álló eljárásokban alkalmazandó határidők

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY

MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

VERSENY-PÁRBESZÉD

HIRDETMÉNNYEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részvételi határidő

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek.]

Részvételi határidő rövidítés, ha az ajánlati felhívást elektronikus úton adja fel

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 30 napnál [107. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 30 napnál [107. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 30 napnál [107. § (1) bek.]

Kiegészítő tájékoztatás kérése a részvételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

Kiegészítő tájékoztatás megadása a részvételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

Részvételi jelentkezés eredményhirdetése

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Értesítés a részvételi jelentkezés eredményhirdetésének korábbi időpontban történő megtartásáról

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

A részvételi jelentkezés eredményhirdetésére készült írásbeli összegzés átadása illetve megküldése

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Az összegzésben észlelt elírás (névcsere, hibás névírás, szám vagy számítási hiba stb.) kijavításának kérése a részvételre jelentkező részéről

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

A kijavított összegzés megküldése az összes ajánlattevőnek

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Ajánlattételi felhívás megküldése az alkalmasnak minősített jelentkezőknek

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

Ajánlattételi határidő

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 40 napnál rövidebb időtartam nem lehet [122. § (1) bek.]

Elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlattételhez [123/C. § (2) bek.]

Elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlattételhez [127. § (1) bek.]

Ajánlattételi határidő rövidítése előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén

Az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 26 napnál [122. § (2) bek.]

-

-

A 40 illetve a 26 napos ajánlattételi határidő rövidítése, ha az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és elektronikus úton teszi hozzáférhetővé

35 illetve 21 napra csökkenthető [122. § (3) bek.]

-

-

A párbeszédről illetve a tárgyalásról szóló jegyzőkönyv megküldése

-

Az adott fordulóban átadni vagy 2 munkanapon belül elküldeni [123/E. § (5). bek.]

Az adott fordulóban átadni vagy 2 munkanapon belül elküldeni [128. § (5). bek.]

Értesítés az eredményhirdetés korábbi időpontban történő megtartásáról

-

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [123/G. § (5) bek.]

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [127. § (6) bek.]

lap tetejére...

 

Közösségi elérő és meghaladó értékű, KÜLÖNÖS, meghívásos és tárgyalásos eljárásokban alkalmazandó határidők

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁST tartalmazó hirdetménnyel induló

IDŐSZAKOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓT tartalmazó hirdetménnyel induló (3 szakaszos)

ELŐMINŐSÍTÉSI HIRDETMÉNNYEL induló

 

Előminősítési hirdetmény közzététele

-

-

3 évnél hosszabb előminősítési rendszer esetén évenként, egyébként egyszer [214. § (3) bek.]

Az előminősítési kérelem elbírálása

-

-

6 hónapnál hosszabb nem lehet,(előreláthatóan 4 hónapnál hosszabb az elbírálás esetén 2 hónapon belül tájékoztatni a jelentkezőt) [217. § (1) bek.]

Értesítés az előminősítési kérelem elbírálásáról

-

-

Az elbírálást követően 15 napon belül [219. (4) bek.]

Részvételi határidő

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek., 203. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek., 211. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 37 napnál [107. § (1) bek., 222. §]

Részvételi határidő rövidítése

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 22 napnál sürgősség esetén és 15 napnál elektronikus feladás esetén [203. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 22 napnál sürgősség esetén és 15 napnál elektronikus feladás esetén [211. § (1) bek.]

-

A 37 illetve a 22 napos határidő rövidítése a részvételi felhívás elektronikus feladása esetén

30 illetve 15 nap [203. § (2) bek.]

30 illetve 15 nap [211. § (2) bek.]

-

Kiegészítő tájékoztatás kérése a részvételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 8 nappal [103. § (1) bek.]

Kiegészítő tájékoztatás megadása a részvételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

A részvételi határidő előtt legkésőbb 4 nappal [103. § (2) bek.]

Részvételi jelentkezés eredményhirdetése

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Legkésőbb a jelentkezések felbontásától számított 30 - építési beruházás esetén 60 - napon belül [117. § (1) bek.]

Értesítés a részvételi jelentkezés eredményhirdetésének korábbi időpontban történő megtartásáról

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

Ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább 2 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a jelentkezőket [117. § (3) bek.]

A részvételi jelentkezés eredményhirdetésére készült írásbeli összegzés átadása illetve megküldése

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Jelenlévőknek az eredményhirdetésen kell átadni, a távollévőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni [118. § (1) bek.]

Az összegzésben észlelt elírás (névcsere, hibás névírás, szám vagy számítási hiba stb.) kijavításának kérése a részvételre jelentkező részéről

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

Az eredményhirdetés során vagy az azt követő 5 napon belül [118. § (5) bek.]

A kijavított összegzés megküldése az összes ajánlattevőnek

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Legkésőbb az eredményhirdetést követő 7 napon belül [118. § (5) bek.]

Ajánlattételi felhívás megküldése az alkalmasnak minősített jelentkezőknek

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

A részvételi eredményhirdetést követően legfeljebb 5 munkanapon belül [119. §]

Ajánlattételi határidő

Megállapodás szerint vagy az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 24 napnál rövidebb időtartam nem lehet [205. § (1) és (2) bek.]

Megállapodás szerint vagy az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 24 napnál rövidebb időtartam nem lehet [205. § (1) és (2) bek.]

Megállapodás szerint vagy az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 24 napnál
rövidebb időtartam nem lehet [205. § (1) és (2) bek.]

Ajánlattételi határidő rövidítése sürgősség és elektronikus feladás esetén

Az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 10 napnál [205. § (2) bek.]

Az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 10 napnál [205. § (2) bek.]

Az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 10 napnál [205. § (2) bek.]

A 24 napos ajánlattételi határidő rövidítése, ha az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és elektronikus úton teszi hozzáférhetővé

19 napra csökkenthető [205. § (3) bek.]

19 napra csökkenthető [205. § (3) bek.]

19 napra csökkenthető [205. § (3) bek.]

lap tetejére...

 

Gyorsított eljárási határidők

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY

MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részvételi határidő

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 15 napnál, elektronikus feladás esetén 10 napnál [136. § (1) bek.]

Nem lehet rövidebb a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától számított 15 napnál, elektronikus feladás esetén 10 napnál [136. § (1) bek.]

A hatósági igazolások csatolása

Az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül [136. § (3) bek.]

Az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül [136. § (3) bek.]

Ajánlattételei határidő

A lehető leggyorsabban

A lehető leggyorsabban

Dokumentáció megküldése

Kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül

Kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül

Kiegészítő tájékoztatás kérése

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben

Kiegészítő tájékoztatás megadása

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal

lap tetejére...