Joganyagok

Hazai jog

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők (alvállalkozók) vonatkozásában

A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában

272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról

276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

19/2004. (IV. 28.) IM rendelet a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról

30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról

1/2006. (I. 13.) PM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

302/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól

257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

8001/2007. (MK 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeirol

2009. évi XXXVIII. törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érinto törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésrol

5/2009. (III.31.) IRM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításával összefüggo módosításáról

1132/2009. (VIII.9) Korm. határozat a jelentos értéku közbeszerzések megindításának egyes kérdéseirol