Hasznos tudnivalók

Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

A 2004. május 1-én hatályba lépett és azóta többször módosított közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) egy új, a hazai közbeszerzés jogrendszerében eddig előzmények nélküli jogintézményt vezet be: a hivatalos közbeszerzési tanácsadót (továbbiakban: tanácsadó).

A Kbt. kogens rendelkezései alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő tanácsadót, az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében független tanácsadót köteles bevonni különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe (Kbt. 9. §).
A Kbt. ezen feladatokat nevesíti meg, amit a tanácsadónak a közbeszerzési eljárás során végezni kell. Atanácsadó
tevékenysége azonban – az ajánlatkérő felkérésétől függően – a bírálóbizottság munkájában való részvételre is kiterjedhet, illetve a jogszabályi rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanácsadó szakértelmével segítse az ajánlatkérő közbeszerzési eljárását, és ahol lehetséges iránymutatást adjon a közbeszerzési eljárás esetleges buktatóinak elkerülésére. Egy a közbeszerzés területén kevésbé jártas vállalkozásnak így a jogalkotó egy intézményesített segítséget nyújtó személyt biztosít, aki vagy amely a kezdeti nehézségeken bármely közbeszerzési eljárásban képes átsegíteni őt akár ajánlattevőként, akár ajánlatkérőként.
A Kbt. a fentiekben meghatározott feladatok ellátásához szigorú szabályrendszert határozott meg annak, aki hivatalos közbeszerzési tanácsadó kíván lenni.
Ezért kötelezően:

  • szerepelnie kell a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben [11. § (1) bek.]

  • rendelkeznie kell:

  • felsőfokú végzettséggel,

  • legalább három éves szakmai gyakorlattal,

  • legalább hároméves külön jogszabály szerint igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy akkreditált közbeszerzési tanácsadói szakképesítéssel és legalább kétéves - külön jogszabály szerint - igazolt közbeszerzési gyakorlattal kell rendelkeznie [11. § (2) bek.]

  • rendszeresen továbbképzésen kell részt vennie [11. § (6) bek.].

Társaságunk a fenti kritériumoknak minden szempontból megfelelt, ezért a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzői tanácsadó névjegyzékben a VEKI Kft. a 44/2004. sorszám alatt található.